Installateur borne de recharge

Met een daling van 88% op de automarkt in april en een gemiddelde van 80% in de afgelopen maanden, leek een heropstart vanuit de Staat onvermijdelijk. We schreven het al in ons artikel COVID-19: welke toekomst voor de automobielsector? verleden week, de President van de Republiek ontwikkelde het gisteren.

8 milliard euro om de automobielsector te redden

E. Macron kondigde gisteren aan dat de Staat een envelop van 8 miljard euro gaat uittrekken om in eerste instantie te redden en daarna weer op te bouwen.

Dringend: de vraag nieuw leven inblazen.

Hoewel veel fabrieken tijdens deze gezondheidscrisis de productie hebben stopgezet, is er vandaag te veel voorraad, wat nadelig is voor de fabrikanten, maar ook voor de dealers. Het is daarom nodig om als eerste stap deze voorraden af ​​te zetten.

Hiervoor kondigde E. Macron een verhoging aan van de ecologische bonus met 7.000 € voor particulieren en 5.000 € voor bedrijven, en dit vanaf 1 juni 2020. Daarnaast is de conversiepremie verhoogd tot 3.000 € voor de aanschaf van een thermische auto en tot 5.000 € voor een elektrische auto.

Op middellange en lange termijn

“Van Frankrijk de grootste producent van schone voertuigen in Europa maken”: dat is de ambitie van de President van de Republiek. Vandaag moeten we focussen op wat de mobiliteit van morgen zal dicteren: schone voertuigen (elektrisch en waterstof). Zo zal de toekomstige elektromotor ontwikkeld door Renault gebouwd worden in Cléon (Normandië), terwijl de productie aanvankelijk in China was gepland. E. Macron rekent ook op de grote Franse groepen om druk uit te oefenen op hun leverancier en zo hun delocalisering te vermijden.

Zoals we in verschillende artikels uiteenzetten, is de opkomst van een elektrisch wagenpark in Frankrijk mogelijk op voorwaarde dat de toename ervan samengaat met dat van het aantal laadpunten. Hiervoor heeft E. Macron de doelstelling van 100.000 laadpunten op het grondgebied met een jaar vooruitgeschoven, met steun voor de installatie van 35.000 tot 40.000 laadpunten tegen eind 2020.

Samenvattend heeft het staatshoofd in deze crisisperiode, zoals verwacht, besloten om een ​​nieuwe koers uit te zetten voor de Franse automobielsector. Hij wilt vooreerst de vraag stimuleren en verder de auto-industrie van morgen ontwikkelen.

Alles weten over Smart Charging

Smart Charging is een term voor de slimme functies van het laadpunt waarmee de energie kan worden beheerd om het gebruik en dus het verbruik te optimaliseren. Met het oog op de opkomst van het elektrische wagenpark moet slim laden een voorwaarde worden voor het welzijn van gebruikers met als doel overbelasting van het landelijk elektriciteitsnet te voorkomen. Kortom, het doel is dus om het maximale uit uw laadpunt te halen door onnodige kosten te vermijden en het verbruik te beheersen.

Smart Charging betekent dat u aan uw laadpunt tegen de beste prijs en op het beste moment oplaadt.

Met energiebeheer kunt u geld besparen

Allereerst kunt u uw laadpunt programmeren in functie van uw elektriciteitscontract. Als u een contract voor daluren/spitsuren hebt, kunt u uw oplaadbeurten tijdens de daluren plannen om de kosten van uw laadbeurten te minimaliseren.

Optimaliseer het gebruik van uw laadpunten 

Smart Charging is vooral interessant wanneer u meerdere laadpunten heeft (wagenparken van bedrijven, enz.). U kunt inderdaad gebruikmaken van wat Load Balancing wordt genoemd. Hierdoor kunt u het vermogen gelijkmatig over uw laadpunten verdelen om upgradekosten te vermijden wanneer het verbruik aan een aantal van uw laadpunten de capaciteit van uw netwerk overschrijdt.

Laten we een voorbeeld nemen: je hebt 3 laadpunten met een vermogen van 15 kW. Er zijn 2 voertuigen van elk 7,4 kW aangesloten. Een derde voertuig komt erbij en sluit zich aan. Om ze allemaal op maximaal vermogen op te laden, heb je 22,2 kW nodig. Probleem, je hebt maar 15 kW. In dit geval verdeelt load balancing het vermogen gelijkmatig (5 kW elk) zodat elke auto oplaadt zonder het maximale vermogen van 15 kW te overschrijden.

Bovendien is het dankzij Peak Shaving mogelijk om een ​​maximaal vermogen te bepalen dat de laadpunten niet kunnen overschrijden. Peak Shaving werkt zelfs als u maar één laadpunt heeft. Als u uw voertuig thuis oplaadt, kan het verbruikte vermogen het door uw installatie toegestane maximum bereiken. Zodoende kunt u niet tegelijkertijd een ander elektrisch apparaat gebruiken. Hetzelfde geldt voor een bedrijf: hoewel de vermogens veel belangrijker zijn, is het toch noodzakelijk om het onderschreven vermogen te respecteren.

Voeg daarbij de behoefte aan Smart Charging als u capaciteit voor de productie van duurzame energie heeft en deze wilt gebruiken om uw auto op te laden. Neem het voorbeeld van zonnepanelen. De productie van zonne-energie is onregelmatig, afhankelijk van het weer. Met Smart Charging kunt u het vermogen en heel eenvoudig het opladen aanpassen aan de hoeveelheid elektriciteit die door uw zonnepanelen wordt geproduceerd.

Nieuwe perspectieven dankzij Smart Charging

Ten slotte bevindt Vehicle-to-Grid (V2G) zich nog in de experimentele fase, maar dreigt het een sleutelelement te worden in de energietransitie. Vandaag hebben we het over Grid-to-Vehicle, dit wil zeggen dat de energie van het netwerk het mogelijk maakt om de batterijen van elektrische voertuigen op te laden. V2G moet het mogelijk maken om energie op te slaan in autoaccu’s wanneer er overtollige energie op het net staat. Het doel is om het te herverdelen en buitensporige schommelingen te vermijden, iets wat gevreesd wordt bij de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen die onregelmatig produceren. Vehicle-to-Grid maakt het zo mogelijk om de accu’s van elektrische voertuigen te gebruiken wanneer ze geparkeerd staan. Wordt vervolgd…

Kortom, Smart Charging maakt het mogelijk om een ​​elektrische auto op het beste moment en tegen de beste kosten op te laden met positieve effecten voor gebruikers, het netwerk en de ecologische transitie.

Als u vragen heeft over Smart Charging, neem dan gerust contact op met RossiniEnergy!